Ochrana dat

Provozovatel internetového obchodu na adrese www.betelnyhadry.cz  podnikatel Helena Hájková neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb internetového obchodu společnosti.

Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, vyjma dopravních společností, které samy zajišťují ochranu dat dle GDPR .