Používání kravských rohů k pití.

Vždy musíte tento výrobek brát pouze jako dekorační! A jako dekorační jej také od nás kupujete.

Využití rohů k pití je tedy pouze na vaše osobní riziko a my jej k tomuto účelu oficiálně nemůžeme doporučit.

Pokud se rozhodnete rohy používat k pití, budete moci využívat tyto výrobky ke své plné spokojenosti, tak jako tomu po tisíce let činili naši předkové. Přesto je nutné dodržovat některé nezbytné (a rozumné) hygienické zásady!

Pár rad k údržbě:

Jestliže ihned po porušení hygienických předpisů neumřete v hrozných křečích, musíte se o své výrobky vhodně postarat.

Roh omyjte za pomoci odmašťovacího mycího prostředku(Jar) v teplé vodě a odstraňte veškerou mastnotu, sladké nánosy nebo zbytky piva.
Na rohovinové výrobky: Používejte pouze vlažnou vodu a výrobek nikdy nesušte u zdroje tepla.

Zvláštní pozornost věnujte nádobám z úzkým hrdlem! Ty je třeba vyplachovat opakovaně a řádně a rychle vysušit.

Při zachování výše uvedených pravidel,Vám roh vydrží dlouhou dobu (pokud ho mechanicky nepoškodíte) a z hygienického hlediska Vám nic nehrozí.